+381 11 30 70 700 ktitor@ktitor.com

Privatnost

 

Poštujemo Vašu privatnost, a ova Politika privatnosti objašnjava našu praksu, uključujući način na koji prikupljamo lične podatke, tip ličnih podataka koje prikupljamo i način na koji ih koristimo. Unošenjem svojih ličnih podataka putem Web lokacije, potvrđujete da dajete svoj pristanak da koristimo Vaše lične podatke na način koji je izložen u ovoj Politici privatnosti.

Kompanija „KTITOR” doo Beograd, Zemun je svesna važnosti zaštite podataka o ličnosti i u tom smislu uskladila je svoje poslovanje sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Kompanija „KTITOR” doo Beograd, Zemun je odredila Lice za zaštitu podataka o ličnosti u Kompaniji.
Kontakt podaci Lica za zaštitu podatak o ličnosti: nenad.radojkovic@ktitor.com, telefon broj 011 30 70 700.

Koje lične podatke uzimamo

Generalno, možete da posetite stranice Web lokacije, a da pri tom ne morate da nam date bilo koje informacije o sebi. Međutim, postoje okolnosti pod kojima zahtevamo da unesete lične podatke. Niste obavezni da unesete bilo koje lične podatke, a vaša odluka da to uradite je potpuno dobrovoljna. Uneti lični podaci su oni koji su prikazani u poljima za unos podataka u određenim odeljcima Web lokacije i mogu da obuhvataju informacije kao što je vaše ime, adresa e-pošte i broj telefona. Dodatne informacije kao što su starost i pol možete takođe uneti na potpuno dobrovoljnoj bazi. Radi izbegavanja sumnje, „osetljivi podaci“ (sa značenjem koje im je propisano u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti) neće se unositi na Web lokaciji.

Zašto se lični podaci unose (svrha obrade i pravni osnov)

Postoji mnoštvo razloga zašto želimo da prikupimo, čuvamo i koristimo vaše lične podatke, a neki od njih su sledeći:

 • radi obrade svake narudžbine dobara ili usluga koju ste napravili i da bismo Vam omogućili sve usluge;
 • da bismo poboljšali svoje napore u marketingu i promovisanju i da biste nam pomogli da poboljšamo sadržaj i usluge koji se nude na Web lokaciji;
 • da bismo bolje razumeli Vaše potrebe i način na koji možemo da unapredimo svoje proizvode i usluge za Vas;
 • da bismo mogli da održavamo takmičenja, izvlačenja nagrada i druge promotivne ponude;
 • da bismo sprovodili ankete vezane za proizvode i usluge;
 • da bismo Vam pružili informacije o svojim najnovijim proizvodima, uslugama ili ponudama

(ako ste se opredelili da primate takve informacije).

Vaše podatke o ličnosti ćemo koristiti samo uz Vašu izričitu saglasnost (pristanak), ili ukoliko je primenljiv neki drugi zakonom dozvoljen razlog.

Imate pravo da svoju saglasnost (pristanak) opozovete u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena pre opoziva.

Anonimne informacije

Takođe, možda ćemo automatski prikupljati tehničke informacije koje ne mogu da dovedu do vaše identifikacije kada se povežete na Web lokaciju. Primer je ime domena Web lokacije sa koje ste se povezali sa Web lokacijom. Te informacije prikupljamo jer nam pomažu da identifikujemo prioritete za pretraživanje korisnika Web lokacije. Informacije se koriste samo u interne svrhe tako da možemo da obavimo istraživanje vezano za ponašanje i interesovanja korisnika Web lokacije. Anonimne ili generičke informacije koje ne mogu da pomognu pri Vašoj identifikaciji nisu lični podaci zbog čega su isključeni iz odredaba ove Politike privatnosti.

Kako koristimo Vaše podatke

Vaše podatke o ličnosti koristimo samo u svrhe zbog koje su i prikupjeni, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Objavljivanje ličnih podataka van Kompanije KTITOR

Vaše lične podatke nećemo otkriti trećim stranama, osim u sledećim okolnostima:

 • ako je potrebno otkrivanje ličnih podataka podugovaraču treće strane ili našim profesionalnim savetnicima kako bi se omogućilo izvršavanje bilo kog ugovora koji ste potpisali ili da bi se omogućilo održavanje takmičenja, izvlačenje nagrada ili druge promocije u kojima učestvujete ili za koje ste se prijavili. Takve podugovorne aktivnosti mogu da uključuju popunjavanje narudžbenica, obrađivanje plaćanja kreditnom karticom, dostavljanje paketa ili drugo slanje poštom ili e-poštom, pružanje marketinške pomoći i korisničkih usluga;
 • ako je, u skladu sa evropskim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti, otkrivanje ličnih podataka neophodno da bi smo potraživali svoje zakonske interese;
 • ako je otkrivanje ličnih podataka potrebno po zakonu ili ako vladine agencije ili zakon zahteva takvo otkrivanje.Ako se lični podaci otkriju trećim stranama kako bi im se omogućilo pružanje usluga u Vaše ime ili u smeru Kompanije KTITOR, onda ćemo pokušati da obezbedimo da se treće strane pridržavaju uslova ove Politike privatnosti i svih primenjivih zakona.

  Međutim, ako u bilo kom trenutku u budućnosti prodamo svoju Kompaniju trećoj strani, možda ćemo preneti Vaše lične podatke kupcu Kompanije kako bi nastavak poslovanja bio moguć. Od kupca Kompanije bi se zahtevalo da se pridržava relevantnih zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Bezbednost skupljenih ličnih podataka

Ulažemo sve razložne napore da zaštitimo Vaše lične podatke i da ih održimo bezbednim i zaštićenim od neovlašćenog pristupa, upotrebe, izmene ili nezakonitog uništavanja.

Pristup Vašim ličnim podacima je ograničen samo na naše zaposlene ili lica koja angažijemo a kojima je potreban pristup Vašim ličnim podacima u poslovne svrhe.

Kolačići (cookies)

Kada posetite Web lokaciju, može se desiti da pošalje kolačić za sesiju vašem računaru. Kolačić je mala količina podataka koja se postavlja na čvrsti disk Vašeg računara kada posetite Web lokaciju ili stranicu. Upotreba kolačića nam pomaže da saznamo koji odeljci Web lokacije su najpopularnij i omogućavajući nam da vidimo kojim stranicama posetioci pristupaju i koliko vremena provode na njima. Studiranjem ovih šablona saobraćaja možemo bolje da prilagodimo Web lokaciju da se odgovara zahtevima korisnika, kao i da obezbedimo iskustvo koje je u većoj meri prilagođeno korisniku. Kolačići takođe prepoznaju korisnike koji su prethodno posetili Web lokaciju, tako da sledeći put kada je korisnik poseti, informacije u kolačiću šalju se nazad korisniku, tako da prikazane informacije mogu da se razlikuju prema prioritetima korisnika. Konsultujte uputstvo za pregledač ili ekran za pomoć da biste saznali više o ovim funkcijama. Možete da konfigurišete svoj pregledač tako da prihvata sve kolačiće, da odbija sve kolačiće ili da vas obaveštava kada se kolačić pošalje. Svaki pregledač je različit, u svom pregledaču pogledajte meni „Pomoć“ da biste saznali kako da promenite svoja podešavanja za kolačiće.

Međutim, Web lokacija je dizajnirana da radi koristeći kolačiće, a svako onemogućavanje kolačiće može da utiče na vaše korišćenje Web lokacije.

Maloletnici

Podržavamo sve roditelje da upute decu u bezbednu i odgovornu upotrebu njihovih ličnih podataka dok koriste Internet. Pored toga, mi ne tražimo namerno lične podatke maloletnika, niti šaljemo zahteve za lične podatke.

 

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Lični podaci neće biti zadržani duže nego što je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni.

Napomena: prilikom raspisivanja konkursa za zaposlenje Kompanija ne utvrđuje formu radne biografije već se kandidatu ostavlja da je sam odredi.Takođe, moguće je i da nam svojevoljno (bez raspisivanja konkursa od strane Kompanije) dostavite podatke od značaja za prijem u radni odnos. U tom smislu Kompanija može doći u posed većeg obima podataka od predstavljenog, voljom kandidata za posao. Svi prikupljeni podaci čuvaju se u periodu od 6 meseci u svrhu naknadne procene potrebe za angažovanjem kandidata za posao.

Promene

Možda ćemo promeniti politiku privatnosti u bilo kom trenutku sa ili bez obaveštenja.

Veze (linkovi) do drugih Web lokacija

Web lokacija sadrži veze do drugih Web lokacija kojima ne upravlja Kompanija KTITOR. Iako se trudimo da obezbedimo vezu samo do Web lokacija kojima upravljaju treće strane koje će se ophoditi prema Vašim ličnim podacima sa istim poštovanjem kao mi, nismo odgovorni za, i izričito se odričemo odgovornosti u najvećoj mogućoj meri koju dopušta zakon, svake odgovornosti za, bezbednost ili prakse privatnosti koje su obuhvaćene ili korišćene na ovim povezanim Web lokacijama treće strane.

Prava lica čije lične podatke prikupljamo:

 • pravo na obaveštenje o obradi i uvid u lične podatke,
 • pravo pristupa ličnim podacima,
 • pravo na traženje kopije ličnih podataka (ukoliko ste iste prethodno poverili Kompaniji)
 • pravo na ispravku, dopunu,ažuriranje, brisanje kao i prekid i privremenu obustavu obrade ličnih podataka,
 • pravo da se protivite obradi ličnih podataka,
 • pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka.

Kako biste ostvarili ova prava, molimo Vas da nas kontaktirate na ktitor@ktitor.com