Savremena kancelarija je rezultat ideja, projekata i primene. Cilj je postići balans i eleganciju u trajnoj potrazi za univerzalnom lepotom. Kombinacijom ovih sistema pregrada,kao i open space verzijama, mogu se zadovoljiti sve estetske i funkcionalne potrebe korisnika prostora. Svojom modularnošču i kompatibilnošću formiraju bezbroj dispozicija koje ispunjavaju i najkomplikovanije zahteve. Širok izbor završnih obrada i kombinacije materijala omogućava dizajnerima nesmetano kreiranje rešenja u odnosu na zahteve. Upotrebom novih, akustičnih panela obezbedjuje se komfor i privatnost.