Enosi EVO je inspirisan modernim modelima upravljanja: elegantna ali ne statična, efikasna i reprezentativna, uvek dinamična.
Različiti materijali i dizajn čine Enosi najmodernijim i najsavremenijim rešenjem za radno okruženje, a danas se bavi redefinisanjem oblika i rasporeda. Svaki element je dizajniran kao otvoreni modul i kombinuje se sa ostatkom kako bi se stvorilo novo znanje i nove mogućnosti. U kontaktu sa tehnologijom dolazi se do jednostavnih i izuzetno atraktivnih rešenja. Enosi EVO danas predstavlja savremenu budućnost.