U davna vremena reč “Dhow” je označavala brodove sa truglastim jedrima korišćena za trgovinu između Istoka i Zapada. Koncept dizajna ovog kancelarijskog sistema je fokusiran na konstrukciju od livenog aluminijuma koja nosi radnu površinu i čija je funkcija i strukturna i estetska. Elegancija ovog kancelarijskog sistema je dodatno unapređena transparentnošću i čistoćom stakla. Staklene radne površine DHOW kolekcije su dostupne u više verzija: transparentne, sa satenskom obradom ili sa lakiranim crnim naličjem.