Savršen sklop estetike i funkcionalnosti, Fill Evo, Lasov novi model namenjen za kabinete i direktorske kancelarije, zadovoljava sve potrebe opremanja menadžerskog poslovnog okruženja. Fill Evo svojom strukturom i besprekornom svevremenskom linijom komunicira čistim i suštinskim jezikom. Karakterše ga fluidnost u kontinuiranoj razmeni ideja, sastanaka, telefonskih razgovora i kontroli računarskih podataka. Način rada ljudi koji preuzimaju odgovornost se promenio, a u skladu sa tim i sa različitim zahtevima se razvija i Fill Evo.